Je bent hier: HomePsycholoogOver An

Over An

An Callewaert -  Psychologe

‘...Therapie is samen stilstaan bij de complexiteit van het leven...”                                                              Therapie biedt geen pasklare oplossing, maar helpt problemen anders te bekijken en draagbaar te maken’

An Callewaert

Vanuit een systeemtheoretische visie* probeer ik samen met jou te bekijken hoe je anders met je probleem kan omgaan. We besteden aandacht aan de bredere context (familiaal, maatschappelijk, cultureel, ...) waarbinnen jouw moeilijkheden en mogelijkheden beïnvloed worden.

Ben je volwassen (vanaf 18 jaar), dan verleen ik je graag mijn professionele hulp.  Ook jouw familieleden of vriend(in) kunnen een hulpvraag stellen.

De therapie start op vanuit jouw individuele hulpvraag.  Koppelgesprekken en/of gezinsgesprekken zijn mogelijk wanneer settingwissel binnen het individuele traject aangewezen is. Dit enkel in samenspraak met jou en mits jouw toestemming.

Het is ook mogelijk dat we tijdens de behandeling samenwerken met andere hulpverleners, bv. je huisarts of een psychiater.

Wanneer ik niet de gewenste deskundigheid over een bepaald onderdeel van de therapie heb, zal ik daarvoor een beroep doen op de kennis van andere specialisten ter zake.  Dit steeds met de nodige zorg bij doorverwijzing.   

Behaalde diploma's:

  • Licentiaat in de klinische psychologie (KU Leuven, 1994 - 1999)
  • Postgraduaat neuropsychologie (VU Amsterdam, 1999 - 2000)
  • Specialisatie in de systeemtheoretische psychotherapie ( Interactie-Academie, Antwerpen, 2014 - 2018)
  • Mindful Run wandelcoach (juni 2020)
 * Systeemtherapie
De term ‘systeem’ verwijst binnen de hulpverlening naar het sociale systeem waartoe mensen behoren, met name de mensen die wij kennen en waar we een band mee hebben. Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen. Zowel thuis, op school, op het werk en in onze vrije tijd hebben we contact met anderen. Meestal is het gezin van herkomst het eerste belangrijke sociale systeem. Later komen daar ook andere sociale systemen bij (bv. eigen gezin met partner en/of kinderen, werk, vriendenkring, vereniging, buurt, …).
Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gevoelens en gedrag ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een ingewikkeld proces waarbij problemen kunnen optreden. Door stil te staan bij jouw ‘context’, daagt de therapeut je uit je hulpvragen en problemen in verband te brengen met de wisselwerking tussen jou en anderen.
De therapeut gaat samen met jou in dialoog om zo nieuwe betekenissen te geven aan de gebeurtenissen in je leven en zo weer afgestemd te worden op het positieve. 
 
 

Praktijk Movimento

Berchemweg 190
9700 Oudenaarde (Melden)
055 61 56 73
psycholoog@praktijkmovimento.be

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord